Val av konditionstest


Välj om deltagaren:

  • Genomför Ekblom Bak-test (rekommenderas)
  • Genomför Åstrandtest
  • Är sjuk eller av annan anledning inte genomför något Konditionstest. 


Observera att om deltagaren av någon anledning inte genomför konditionstestet måste du ange det för att profilen ska vara komplett och godkännas i statistikbearbetningen.
Val av Cykel

Välj den cykel Konditionstestet kommer utföras på. Hittar du inte din cykel i listan så väljer du "Annan". Klicka i att effekten mäts vid svänghjulet om du inte helt säkert vet att effekten mäts vid pedalerna.


Beroende på vilken cykel du väljer i listan så visas information om du ska ställa in belastning i kilopond (kp) eller effekt i watt på cykeln. Oavsett om du ställer in kilopond (kp) eller watt på din cykel så anger du alltid watt i Plustoo. För att veta vad kilopond motsvarar i watt har finns en omvandlingstabell i Plustoo under fliken Reg. KPC .
Val av effekt

Utifrån deltagarens ålder, kön, vikt, BMI samt svar på frågan Motion/träning rekommenderar Plustoo en lämplig belastning/effekt för din deltagare.


I allra flesta fall väljer du rekommenderad effekt. För deltagare som är helt fysiskt inaktiva, tar hjärtkärlmedicin eller är mycket ovan att cykla kan den Alternativa effekten vara bättre.