Jämför med tidigare test väljer du när du vill se förändringen mellan två olika testtillfällen, t ex den senaste HPB jämfört med den näst senaste HPB, APP genomförda under 2015 jämfört med APP genomförda under 2014 osv.


När man jämför med tidigare testtillfälle tittar man på gruppens förändring. Endast de deltagare på vald organisation/grupp som har genomfört profilerna/testerna vid båda tillfällena kommer att bli godkända.För att öppna statistikmenyn klickar du på statistikikonen för aktuell metod som statistikbearbetningen berör.
För att göra en statistikbearbetning på en organisation/grupp som har genomfört en uppföljande profil/test väljer du att klicka på ikonen Jämför med tidigare testtillfälle i statistikmenyn.
Välj organisation

När du väljer urvalet Jämför med tidigare testtillfälle visas två identiska listor med de organisationerna som inmatade i databasen.
Välj den organisation/grupp som du ska genomföra statistikbearbetningen genom att klicka i kryssrutan för aktuell organisation/grupp i både listan för Urval och i listan för Jämförelseurval.


Testnummer/-datum

På fliken Testnr/datum anger du det datumintervall för de två perioderna när profilerna/testerna genomfördes.På den vänstra sidan anger du datumintervallet för när den senaste omgången med profiler genomfördes (pil 1). På den högra sidan anger du datumintervallet för när den tidigare omgången med profiler genomfördes (pil 2). OBS det senaste datumet måste fyllas i på den vänstra sidan. Säkerställ att kryssrutan Senaste, avseende Testnummer, är ikryssad för både Urvalskolumnen till vänster (pil 3) och kolumnen för Jämförelseurvalet till höger (pil 4). Klicka därefter i radioknapparna för Testnummer inom testdatum (pil 5 och 6).


Detta urval innebär att samtliga på vald organisation/grupp som gjort en profil/test både 2015 och 2014 kommer att bli godkända i statistikbearbetningen oavsett hur många profiler de har gjort tidigare.


Bearbeta statistik

När du har gjort de urvalsinställningar som du önskar göra klickar du på ikonen Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej.
När statistikbearbetningen är färdig kommer du direkt till fliken Resultat där godkända och eventuell underkända deltagare i aktuellt urval listas. 

I rutan Information längst till vänster (pil 7) listas information om deltagarna/profilerna som urvalen omfattar. Urval är alltid det urval som man gör först. I detta fall är Urval den senaste omgången profiler som genomfördes 2015.


Antal profiler godkända
= Hur många profiler som statistikbearbetningen omfattar. Eftersom kriteriet för detta urval är att deltagarna måste ha gjort båda profilerna/testerna så är det exakt samma deltagare i både Urval och Jämförelseurval


Första profil = Datum för när den första profilen i det definierade urvalen (Urval & Jämförelseurval) genomfördes


Sista profil = Datum för den sista profilen i det definierade urvalen (Urval & Jämförelseurval) genomfördes


Beräknade konditionsvärden = Antal profiler som inkluderar värden från ett konditionstest på cykel (Endast HPB och KPC)


Ej beräknade konditionsvärden = Antal profiler (Endast HPB) som inte inkluderar konditionsvärden för ett konditionstest på cykel, dvs där deltagaren inte har genomfört cykeltestet men resterande data från profilen tas med i statistiken. Det man får tänka på när man gör en jämförelse mellan olika testtillfällen är att det inte behöver vara samma deltagare som avstod från att göra cykeltestet vid båda testtillfällena. I detta fall var det en deltagare som inte genomförde cykeltestet vid tillfälle ett och vid tillfälle två är det tre andra deltagare som inte har cyklat. Detta innebär att det endast är 12 av 18 deltagare som har genomfört cykeltestet vid båda tillfällena och det är deras konditionsvärden som tas med i statistiken.


Ej godkänd i motsatt urval = Antal deltagare som endast deltog vid en av de två testomgångarna och därför inte kommer med.


I rutan Godkända deltagare (pil 8) listas de deltagare som har korrekt inmatade profiler som passar in i det definierade urvalet.

I rutan Underkända deltagare (pil 9) listas de deltagare vars profiler inte är korrekt inmatade


Visa Diagram

För att komma till själva diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen av profilerna i det definierade urvalet är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej.
Diagrammen visas i PDF-format, vilket innebär att du måste ha ett program som kan läsa PDF-filer installerat på datorn.