Öppna statistiken för HPB

 Långt till höger hittar du all statistik. Klicka du på statistikikonen för HPB.När statistikmenyn öppnas så är Ett urval automatiskt förvalt. De flikar som visas är de som används för ett standardurval. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval, se Utökat statistikurval

Välj organisation

(Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik - välja organisation och projekt med kriterier Om du jobbar med projekt se guiden HPB statistik - Ett urval med projekt)

Under organisationsfliken listas samtliga Topporganisationer som finns inmatade i databasen .


Om det finns ett plustecken (+) till vänster om Organisationsnamnet innebär det att det finns underorganisationer kopplat till topporganisationen. Klicka i kryssrutan för den organisation eller grupp som du önskar genomföra statistikbearbetningen på. I vårt fall har vi valt Bullerbyns förskola med samtliga underorganisationer. Fyll i testnummer och datumintervall

På fliken Testnr-/datum gör du följande urval: 


  1. Välj Senaste för testnummer 
  2. Fyll i det datumintervall som testerna på din valda organisation är genomförda. 
  3. Välj testnummer inom testdatum


Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation och satt ett datumintervall klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej.
När bearbetningen av statistiken är klar kommer du automatiskt till fliken resultat. Här visas

  1. Antal Hälsoprofiler som är godkända i statistikurvalet
  2. Vilket datumintervall Hälsoprofilerna är genomförda
  3. Hur många Hälsoprofiler där konditionstestet har genomförts
  4. Vilka deltagare som har Hälsoprofiler som blivit godkända i statistikurvalet.


Visa Diagram

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej. 

Du kan välja att ta ut statistikrapporten antingen i PDF eller Powerpoint. Vi rekommenderar PowerPoint så att du lätt kan redigera rapporten genom att lägga till text och välja ut vilka sidor som ska ingå.