Om det av misstag har skapats dubbletter av organisationer går det att slå ihop dessa. För att slå ihop organisationer måste du först klicka på ikonen Organisationer.Markera sedan de organisationer som du önskar att slå ihop, i vår exempel. Bullerbyns Förskola och Bullerbyns förskola.

Klicka sedan på Ikonen Övrigt (pil 1) och välj Slå ihop (pil 2).Fönstret Slå ihop öppnas. Organisationen som står längst upp (pil 3) är det företagsnamnet som kommer att vara kvar. Medan Organisationen som står i den vita rutan (pil 4) kommer att försvinna. Samtliga deltagare och profiler som ligger under Organisationen som står i den vita rutan kommer att läggas under den övre organisationen (pil 3). Så det är inga deltagare eller profiler som kommer att försvinna eller tappa sin organisationstillhörighet.


Det är Organisationen som du markerar först som listas överst och är förvald att sparas vid ihopslagningen. Om du önskar att byta så att det organisationen i den vita rutan som ska sparas dubbelklickar du på organisationen i den vita rutan och organisationerna kommer därmed att byta plats.


Klicka därefter på Slå ihop för att slutföra sammanslagningen av organisationerna.