Klipp ut bilder från PDF-dokument

Om du vill klippa ut enskilda bilder från en pdf-fil till PowerPoint gör du det med Verktyget för ögonblicksbild. Var du hittar detta verktyg beror på vilken version av Adobe som du har. I de äldre versionerna hittar du det under Verktyg, Markering & zoomning, Verktyget för ögonblicksbild i pdf-filens menyrad. Efter att du valt Verktyget för ögonblicksbild kan du med hjälp av musen markera det området du vill klippa ut. 
Medan i nyare versioner av Adobe hittar du funktionen direkt under Redigera
Redigera bilden i Powerpoint

Öppna Microsoft PowerPoint och klistra in bilden. Upprepa ovanstående för alla bilder du vill kopiera över från pdf till PowerPoint.

Om du sedan vill beskära bilden i PowerPoint, markera bilden och klicka på Format i menyraden.Klicka därefter på ikonen BeskärBilden får då ”svarta hörn”. Ta tag i ett av hörnen och justera bilden till den visar det du vill. Avsluta redigeringen genom att klicka någon annanstans i dokumentet så de svarta hörnen försvinner.