Klicka på ikonen Frågeformulär (längst till höger i menyraden) och välj det frågeformulär som du önskar skriva ut.


Frågeformulären kommer öppnas i PDF-format. Denna pdf kan du skriva ut i valfritt antal exemplar och även bifoga som fil i ett mejl.