Klicka på ikonen Sök deltagare.En ny meny, Sök, öppnas. Du kan antingen söka på deltagarens för- och/eller efternamn eller personnummer. När du har fyllt i ditt sökkriterie klickar du antingen på Sökikonen eller trycker Enter eller Sök. Om du använder namn som sökkriterie kan det ibland vara lättare att enbart skriva en del av namnet, särskilt om du är lite osäker på hur hen stavar. Alla deltagare som passar in på sökkriteriet listas med Namn, Personnummer, Födelsedatum, Organisation samt antal och typ av Profiler. Dubbelklicka på namnet för att öppna deltagaren.
Vald deltagare öppnas i en ny flik. Till höger listas deltagarens tidigare profiler.
Klicka på ikonen Ny Profil i menyn Deltagare och välj den profil du vill skapa. I rullgardinen under ikonen Ny profil visas alla profiltyper (metoder) som ingår i ditt abonnemang.För utökad behörighet och beställningg av flera abonnemang:

https://www.hpinordic.se/support/bestallning/bestallning-av-plustoo-abonnemang/