Klicka på Ny deltagare under Startmenyn.En ny meny, Deltagare, tänds upp till höger om Startmenyn. De personuppgifter som är obligatoriska att fylla i är deltagarens personnummer, förnamn, efternamn och kön. Observera att förnamn och efternamn fylls i separata fält. Personnummer fylls i enligt formatet YYYY-MM-DD-XXXX. Plustoo känner automatiskt av att personnumret fylls i korrekt, om det är en man eller kvinna samt om deltagaren redan finns sparad i databasen. Vi rekommenderar starkt att du ALLTID fyller i fullständiga personnummer. 

Födelsedatum istället för personnummer när deltagaren saknar svenskt personnummer

För deltagare som inte har ett svenskt personnummer eller inte vill ange sina sista fyra siffror kan du istället skriva in hens födelsedatum. När deltagare ligger inlagda med födelsedatum istället för personnummer får du vara extra observant vid uppföljningar så att det inte skapas dubbletter.  


För att kunna gå vidare och skapa en profil måste du först spara deltagaren genom att klicka på ikonen Spara.

Klicka på ikonen Ny Profil i menyn Deltagare och välj den profil du vill skapa. I rullgardinen under ikonen Ny profil visas alla profiltyper (metoder) som ingår i ditt abonnemang. 

För utökad behörighet och beställning av flera abonnemang: 

https://www.hpinordic.se/support/bestallning/bestallning-av-plustoo-abonnemang/