GODKÄNNA DELTAGARE SOM INTE HAR BESVARAT ALLA FRÅGOR


För att även deltagare som inte har besvarat samtliga frågor ska bli godkända i statistiken måste du gå in och ”nolla” de frågor som inte är besvarade under fliken frågeformulär i statistiken.
Du ”nollar” en fråga genom att ändra minvärdet från en 1:a till en 0:a genom att blåmarkera 1:an i kolumnen Min( 1-5) och skriv in 0, som vi har gjort i ovan exempel på fråga 17