Fliken Anteckningar är uppdelad i två fält:

  1. Kommentarer (övre fältet)
  2. Anteckningar (nedre fältet)


Kommentarer (övre fältet)

I fältet Kommentarer skriver du kompletterande kommentarer som du vill att deltagaren ska få med sig till sitt Hälsokonto på todaytoo.se och på resultatutskriften. Vi rekommenderar att du fokuserar på det positiva och har ett främjande förhållningssätt. Några exempel vad du kan skriva:
  • Kompletterande information till resultaten
  • Tidigare genomförda eller nyligen påbörjade förändringar av livsstil
  • Sjukdomar eller skador, som kan ha påverkat resultaten
  • Deltagarens egen målsättning om förändring
  • Rekommendation att följa upp med ny blodtrycksmätning hos medicinsk personal om nivån var förhöjd vid två mätningar
  • Lycka till :)

I Plustoo finns obegränsat antal tecken för kommentarer, men observera att det på utskriften finns begränsad plats. På utskriften får du plats med 14-15 rader och ca 1100 tecken (inklusive blanksteg). Datorer kan ha olika standardinställningar för teckensnitt och storlek och därför går det inte att ange exakt hur mycket text som får plats.Anteckningar (nedre fältet)

Det du skriver här visas inte för deltagaren. Under Anteckningar skriver du övrigt som du vill anteckna. 


Du kan skriva ut samtliga deltagares Anteckningar via Statistiken för respektive metod.

Efter en statistikbearbetning då du fått ditt Resultat, gå till menyn ”Deltagarlistor”, klicka på ikonen ”Övriga” och välj ”Profilanteckningar”. 

Du får då ut en PDF med alla deltagares anteckningar.