Under den första fliken, Information, fyller du i följande grundläggande uppgifter om din deltagare.


Genomförd datum

Plustoo™ fyller automatiskt i dagens datum i fältet Genomfört datum. Om deltagaren har besvarat frågeformuläret via todaytoo.com så registreras det datumet i fältet Besvarad Todaytoo.com när frågeformuläret besvarades som registreras i Plustoo. 

Projekt

Funktionen projekt är en alternativ gruppindelning för statistikbearbetning. Ett projekt kan innehålla deltagare från flera olika organisationer eller underorganisationer alternativ bara vissa deltagaren från en organisation. I vårt exempel har vi valt att skapa projekten *Äldreboendet Kermit - Natt" och "Äldreboendet Kermit - Dag" för att kunna göra statistik även på dessa grupper oavsett vilken organisation som deltagaren ligger under. För att kunna delge en deltagare ett projekt måste projektet finnas sparat i databasen. Projekt skapas under ikonen Projekt på Startmenyn.


Genomförd/ Inmatad av

I Genomförd av fyller du i vem som genomfört profilen och i fältet Inmatad av vem som matat in profilen i Plustoo™ (vilket oftast är samma person).ORGANISATION


Välj befintlig organisation

För att välja deltagarens Organisation och Underorganisation, klicka på rullgardinen till höger om fältet för Organisation
Ett fönster med samtliga organisationer i databasen öppnas. Är det en stor databas med många organisationer finns en smidig sökfunktion längst upp.

Om det finns underorganisationer kopplat till topporganisationer kommer ett nytt fält att läggas till efter att du valt topporganisation. Klicka på rullgardinspilen till höger för att välja underorganisation.

Skapa ny organisation

För att lägga till en ny Organisation eller Underorganisation när du är inne på en deltagare klickar på [+] tecknet till höger om rullgardinspilen. Du kommer nu automatiskt till fliken Org.struktur under startmenyn. Efter att ha skapat den nya organisationen stänger du ned Organisationsfliken och kommer tillbaka till den öppna profilen på din deltagare. När du nu klickar på rullgardinspilen för att välja organisation är listan uppdaterad med den nya organisationen. Mer information om hur man skapar ny organisation finns i guiden ”Hantera organisationer”.

Välj föregående organisation

För att välja samma Organisation som du valde på föregående genomförda och sparade profil klicka på [*] knappen. Plustoo hämtar automatiskt information från den senast sparade profilen. Denna funktion är bra då flera deltagare i rad tillhör samma Organisation.
YRKE


Välj yrke

För att välja deltagarens Yrke, klicka på rullgardinspilen till höger om fältet Yrke och välj i listan. Här listas alla yrken som tidigare har sparats på deltagare som ligger under samma organisation.

Lägg till yrke 

För att lägga till ett nytt Yrke, klicka på [+] plustecknet till höger om yrkesfältet.

Fönstret Lägg till yrke öppnas. I fältet under Namn kan du söka på yrke. När du hittat korrekt yrke, markera det och klicka på OK. 

Det går inte att lägga till egna yrken i Plustoo. Om du inte hittar något yrke som passar kan du välja att inte mata in något yrke på deltagaren.YRKESGRUPP

Deltagarens Yrkesgrupp lägger du till genom att klicka på rullgardinsmenyn till höger om Yrkesgruppsfältet och välja aktuell Yrkesgrupp i listan.FYSISK ARBETSSITUATION

Deltagaren ska välja den nivå av ansträngning som bäst beskriver den fysiska arbetssituationen. Alternativen för fysisk arbetssituation får du fram genom att klicka på rullgardinspilen till höger.
CIVILSTÅND


Markera aktuell/ -a ruta/ -or för Sammanboende, Ensamboende och Har hemmaboende barn.
Ikryssad ruta = JA  

Tom ruta = NEJ


DÖLJ ARBETSRELATERADE FRÅGOR

Alla deltagare som genomför en HPB är inte arbetande. Många är studerande, arbetssökande, pensionärer, sjukskrivna osv. Genom att bocka i ”Dölj arbetsrelaterade frågor” döljs alla frågor som hör till arbetet; ”Fysisk arbetssituation”, ”Promenad/ cykel till/från arbetet”, ”Stress enbart på arbetet” samt ”Ensamhet enbart på arbetet”.


Observera att fliken Frågeformulär får ett nytt utseende genom att frågorna ovan döljs.


Vill du åter visa de arbetsrelaterade frågorna är det bara att bocka ur rutan ”Dölj arbetsrelaterade frågor”.