Inställningar för rapporttitel, rapportinformation görs på fliken Sidinst.


Rapporttitel och rapportinformation

I fältet Rapporttitel (1) har du möjlighet att ange en rapporttitel som skrivs ut upptill vänster på samtliga sidor. I fältet Rapportinformation (2) kan du till exempelvis skriva in antalet deltagare som rapporten omfattar. Texten för Rapportinformation skrivs ut på samtliga diagram sidor under Rapporttitel.