Innehåll

Inställningar för rapporttitel, rapportinformation och diagramtexter görs på fliken Sidinst.


Rapporttitel och rapportinformation

I fältet Rapporttitel (pil 1) har du möjlighet att ange en rapporttitel som skrivs ut upptill vänster på samtliga sidor. I vårt exempel Hälsoprofilbedömning på Företaget AB 2014. I fältet Rapportinformation (pil 2) kan du till exempelvis ange antalet deltagare som rapporten omfattar. Enklast är att klicka på länken Infoga exempel (pil 3) som gör att texten Antal = {x} fylls i. Genom att skriva {x} så hämtas automatiskt antalet deltagare som omfattas av angivet urval. Det som är skrivet i textrutan Rapportinformation skrivs ut under Rapporttitel på samtliga sidor.


Sidrubrik 

Sidrubriken (pil 4) är alltid Diagramrubrik och går inte att redigera.


Samtliga sidor listas till vänster på fliken Sidinst. För att lägga till alternativt redigera en diagramtext behöver du blåmarkera aktuell sida under valda sidor. Vi har valt diagrammet Åtgärdsgrupper som inte har någon förvald text och skrivit in en egen text (pil 5).För vissa stapeldiagrammen, I vårt exempel diagrammet Motion och träning, är det förvalt att den fullständiga frågan är utskriven i textrutan (pil 6). Det går både att redigera den befintliga texten och att lägga till mer text.På några sidor, som nedan exempel Hälsovanor, Hälsoupplevelser och Hälsodata, går det av utrymmesmässiga skäl inte att lägga till en diagramtext. På dessa sidor är textrutan grå (pil 7).Det sista diagramsidan, Fritext, är en blank sida där det finns möjlighet att skriva en kortare sammanfattning eller annan valfri text. I vårt exempel nedan har vi skrivit in förslag på insatser.Använd sidillustrationer
Funktionen använd Sidillustrationer innebär att det visas bilder till stapeldiagrammen. För att använda funktionen klickar du i kryssrutan högst upp till vänster på fliken Sidinst. 


När du väljer att använda sidillustrationer kommer det visas bilder till samtliga stapeldiagram. Nedan visas exempel av diagrammet Testvärde ur hälsoperspektiv med bild.
Välj diagram för rapporten

Då statistikrapporten i Plustoo omfattar många sidor och en statistikredovisning till kund ofta ska vara kort och kärnfull, finns möjligheten att skräddarsy vilka sidor som ska tas med i rapporten. Till vänster på fliken Sid.inst i rutan ”Visa sidor” listas alla sidor (pil 8). Förvalt är att rapporten inkluderar samtliga sidor. För att välja vilka sidor som ska ingå i din rapport klickar du först ur bocken för kryssrutan ”Alla sidor/inga sidor” (pil 9). Nu kommer samtliga kryssrutor bli tomma, vilket innebär att ingen sida är vald. Nästa steg är att klicka i rutorna för de sidor som du önskar ha med i rapporten.  Eftersom du inte alltid i förväg vet vilka sidor som du önskar ha med i aktuell rapport kan det vara lättare att först ta fram en statistikrapport på samtliga sidor och sen gå tillbaka till Plustoo och fliken Sidinst. och välja de sidor du vill ha med. När du gör ändringar på fliken Sidinst. krävs ingen ny bearbetning utan du kan gå direkt och klicka på ikonen Visa diagram så uppdateras ändringarna i rapporten. 


Spara rapportinställningar

Om du vill spara inställningarna som du gjort på fliken Sidinst, t ex diagramtexterna, för att kunna fortsätta arbeta med rapporten en annan dag alternativt använda dem vid en annan rapport klickar du på knappen Spara texter/inst. (pil 10). Det som sparas är rapporttitel, rapportinformation, diagramtexter samt valda sidor.När du har klickat på knappen Spara texter/inst. Öppnas fönstret ”Save Page settings”Döp filen och spara ned den på din dator.


Hämta rapportinställningar

För att hämta tidigare sparade texter och inställningar klicka på knappen Öppna texter/inst (pil 11) och hämta filen därifrån du sparade ned den tidigare. Branding

I den nya statistiklayouten är samtliga diagramsidor i liggande format, vilket gör det möjligt att branda utskrifterna med ditt företags logotype.Så här ser det ut i statistikrapporten