Lägga till våra domäner som betrodda avsändare


Om du inte fått ett e-postmeddelande när du t.ex. begärt nytt lösenord så beror det oftast på att mejlen fastnat i din klients skräppost mapp (även kallat SPAM). Kontrollera din Skräppost-mapp i din e-postklient.

Skräppost är oönskade reklamutskick, phishing och andra bedrägeriförsök, eller utskick av datorvirus via främst e-post.


Även e-postservern har säkerhetskontroller för Skräppost och kan synkroniseras med externa globala svart/vitlistnings servrar. Avsändaradresserna kan vara svartlistade av mottagare eller organisation. Ibland kan det bero på att mottagarens e-postserver via IT avdelning inte tillåter meddelanden från vår domän. 

 

Se därför till att godkänna följande domäner och adresser som betrodda avsändare i din e-postklient, säkerhetstjänster (virusskydd, brandvägg) och företagets e-postserver (via din IT avdelning).


Våra (HPI) domäner:

  • hpihealth.se (för meddelanden från HPI och Plustoo) -SPF aktiverad
  • hpinordic.se (för meddelanden från HPI och Plustoo) -SPF aktiverad
  • plustoo.com (för meddelanden från Plustoo) -SPF aktiverad
  • todaytoo.com (för utskick från Todaytoo.com) -SPF aktiverad
  • todaytoo.se (för utskick från Todaytoo.se) -SPF aktiverad


Externa domäner som vi (HPI) integrerar med:

  • smtp.sendgrid.net (port: 587, vår smtp server för meddelanden från HPI och Plustoo) 
  • bart.systeamhalmstad.se (vår smtp server för webbenkäter från todaytoo.com)


Om problemet fortfarande kvarstår vänligen kontakta oss så får vi titta vidare på problemet.Lägga till mottagare av mina e-postmeddelanden i listan med betrodda avsändare


E-postadresser och domännamn i listan Betrodda avsändare behandlas aldrig som skräppost, oavsett innehållet i meddelandet. Du kan lägga till dina kontakter och andra motsvarigheter i listan Betrodda avsändare.

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto hanteras också namn och e-postadresser i den Global adresslista (GAL) som betrodda avsändare.


Gör så här för att lägga till personer i Listan Betrodda avsändare:

1. Klicka på Skräppost på fliken Start och klicka sedan på Skräppostalternativ.


2. På fliken Betrodda avsändare markerar du rutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e-post till i listan Betrodda avsändare.