Om du inte fått ett e-postmeddelande när du t.ex. begärt nytt lösenord eller förväntas få Välkomstmejl från oss så beror det oftast på att mejlen fastnat i din klients Skräppost mapp (eller även kallad SPAM).  Kontrollera din Skräppost-mapp i din e-postklient. E-postklienter kan vara MS Outlook, Mozilla Thunderbird eller liknande klient för att läsa e-post, alternativt någon webmail.


Vad är skräppost/SPAM? Skräppost är oönskade reklamutskick, phishing och andra bedrägeriförsök, eller utskick av datorvirus via främst e-post.


Även e-postservern har säkerhetskontroller för Skräppost och kan synkroniseras med externa globala svart/vitlistnings servrar. Avsändaradresser kan vara svartlistade av mottagare eller organisation. Ibland kan det bero på att mottagarens e-postserver via IT avdelning inte tillåter meddelanden från vår domän. 

 

Därför är det viktigt att godkänna följande domäner och adresser som betrodda avsändare i din e-postklient, säkerhetstjänster (virusskydd, brandvägg) och företagets e-postserver (via din IT avdelning). Ta gärna hjälp av IT tekniker om nedan text känns svår.


Lägga till våra domäner som betrodda avsändare


Våra (HPI) domäner:

  • hpihealth.se (för meddelanden från HPI och Plustoo) -SPF aktiverad
  • hpinordic.se (för meddelanden från HPI och Plustoo) -SPF aktiverad
  • plustoo.com (för meddelanden från Plustoo) -SPF aktiverad
  • todaytoo.se (för utskick från Todaytoo.se) -SPF aktiverad


Våra (HPI) utskicksadresser:

  • enkat@todaytoo.se (meddelanden till deltagare att besvara webbenkäter)
  • noreply@todaytoo.se (meddelande till deltagare att profiler lagts till deras Hälsokonto)
  • plustoo.announcement@hpihealth.se (meddelanden till användare av Plustoo)


Externa domäner som vi (HPI) integrerar med:

  • smtp.sendgrid.net (port: 587, vår smtp server för meddelanden från HPI och Plustoo) 
  • send.mailchimpapp.com (port: 25, vår smtp server för webbenkäter från todaytoo.se)
  • mail.mailchimpapp.com (port: 25, vår alternativa smtp server för webbenkäter från todaytoo.se)


Det kan ta timmar ibland dagar innan dessa förändringar slår igenom.
Kontakta gärna din IT avdelning eller IT tekniker för rådfrågan.
Om problemet fortfarande kvarstår vänligen kontakta oss så får vi titta vidare på problemet.Lägga till mottagare av mina e-postmeddelanden i listan med betrodda avsändare


E-postadresser och domännamn i listan Betrodda avsändare behandlas aldrig som skräppost, oavsett innehållet i meddelandet. Du kan lägga till dina kontakter och andra motsvarigheter i listan Betrodda avsändare.

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto hanteras också namn och e-postadresser i den Global adresslista (GAL) som betrodda avsändare.


Gör så här för att lägga till personer i Listan Betrodda avsändare:

1. Klicka på Skräppost på fliken Start och klicka sedan på Skräppostalternativ.


2. På fliken Betrodda avsändare markerar du rutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e-post till i listan Betrodda avsändare.